De Enerchiquer uitdaging

De herfst is in aantocht, niet alleen buiten maar duidelijk ook in het innerlijk van ouders, die niet meer weten waar ze de tijd vandaan moeten halen omdat ze naast zorg voor het jonge kind ook nog eens goed voor zichzelf moeten zorgen. Zorg voor jezelf gaat niet als vanzelfsprekend gelijk op met zorg voor een ander. Jezelf verwaarlozen ligt op de loer, met mogelijk gevolg onzekerheid óver de zorg voor het kind of erger is nog de vermoeidheid die zich kan uitmonden in een burn out.

Ik reik jonge ondernemende ouders van het kwetsbare kind eyeopeners aan. Ik geef inzicht in hun persoonlijkheid en laat bewust worden wat ze daarvan aan hun kind meegeven.

Deze periode voer ik honderd gesprekken met honderd jonge ouders om inzichtelijk te krijgen welk zorgen bij de huidige generatie leven. Het gesprek geeft ouders nieuwe inzichten en ik heb baat met het in kaart brengen van de informatie. Ben jij een ouder die zijn zorgen over het jonge kind wil delen, dan nodig ik je van harte uit voor een vrijblijvend gesprek.

Met kleur verander je leven, dat is mijn overtuiging en ook dat wat mij drijft. Kleur is een veelzeggend communicatiemiddel, waarmee je laat zien wie je bent, wie je wilt zijn en wie je wilt worden.

Kleur is voelbaar en heeft daardoor ook letterlijk invloed op je lichaam. Kleur kan je opladen, maar ook je energiepeil verlagen. Dat kleur beïnvloedt is wetenschappelijk bewezen en dus feit. Er is bewezen dat rood onze temperatuur verhoogd. Verklaart dat het temperament onder de jeugd? Is dat de reden dat menigeen “over de rode” gaat? Wat zegt dit over een “burn out”? Hoeveel zuurstof heeft een vuurtje nodig om te blijven branden? Zuurstof staat voor lucht. Blauw is een luchtassociatie. Hoevéél licht’- of donkerblauw is nodig om een vuurtje aan te wakkeren? En hoeveel rood is bijvoorbeeld nodig om overeind te blijven? Hoe draag je rode eigenschappen uit aan de omgeving? Wat heeft kleur in interieur, voeding en kleding te maken met jouw eigenschappen, met jouw gemoedstoestand en jouw welzijn? Allemaal vragen waar ik jou onder antwoord op weet te geven.

Mijn drive om de ouder van het jonge kwetsbare kind te bereiken is groot. Zij verzorgen de generatie die straks voor ons gaat zorgen. Ben jij ook van mening dat het kwetsbare jonge kind gebaat is bij een gelukkige ouder die overeind blijft, meld je dan voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Hartelijke groet,

Monique


Uitgelichte berichten
Recente berichten