Tijd voor een nieuw jasje

TIJD VOOR EEN NIEUW JASJE Van start naar doorstart

Wat vooraf ging:

Jaren geleden ben ik mijn bedrijf gestart.

De kinderen groeiden op een aantal intensieve jaren, die ik indertijd niet als zodanig ervaren heb. Afkomstig uit een middenstandsgezin waar elke minuut van de dag gedurende openingstijden de klant koning was, heb ik het patroon van werken en moeder zijn doorgevoerd in het bedrijf passend bij de droom van mijn ega. Een aantal jaar daarvoor nog werkzaam in een wereld van cijfers en inmiddels ook in de rol van moeder stapte ik tussentijds ook mee als tweede rechterhand in het bedrijf dat ik samen met mijn ega ben gestart in zijn wereld. Volgzaam als ik ben of beter gezegd “was” liep ik als vanzelf dus mee in het spoor van een ander. Onze kinderen groeiden op, gingen meer hun eigen weg en mijn onrust kreeg de ruimte.. De mannenwereld waarin ik me bevond, was niet meer mijn wereld.

Je moet je daarbij even voorstellen dat onze drie overigens heerlijke zonen ook evenzovele vrienden hebben. Buiten schooltijden een huis vol jongens, mee etend aan tafel, heerlijke stapel pannenkoeken bakken. Het kon niet op, wat een geluk voor hen, maar zeker voor mij. Heerlijk een huis met stemmen. En in dezelfde jaren waarin deze jongens opgroeiden was de keuken als een kantine voor vertegenwoordigers, chauffeurs en de aankomende klanten. Zo zou het overal moeten zijn kreeg ik vaak te horen.

De jongens groeiden dus op en vonden hun weg. Ze kwamen thuis om in de 5 minuten dat ik ze zag hallo te zeggen en hun eigen ding te doen. Wat voor mij overbleef was een zakelijke wereld met mannen uit de metaal. Ineens realiseerde ik me “Wie ben ik”, alhoewel? Dat is een uitdrukking van deze tijd. Indertijd was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik ben een opleiding gaan doen zonder verdere bedoeling. Wie had toen kunnen bedenken dat de opstapeling van cursussen en opleidingen in de loop van vijfentwintig jaren zou leiden tot een thuis voor jongeren, met ouders die zielsveel van hun kinderen houden, maar niet de ruimte hebben om voor zichzelf te kiezen.

Wie had toen kunnen bedenken dat ik nu samen met een collega coaches opleid om ouders, die het even niet meer zien zitten weer op de rails te krijgen. Wij helpen hen op weg en laten pas los totdat wij zien dat het sein veilig is. Vanaf dat moment is het hun keuze op dit spoor met ons mee te gaan in training tot Enerchiquer coach of hun eigen weg te gaan.

De teller staat nu op 8 Topcoaches, die kleur weten te brengen in het leven van de overbelaste ouder, het kind “van de rekening”, de overwerkte leerkracht, en de balende werknemer. Allen mensen met dezelfde achtergrond en allen met hart voor de jeugd van de toekomst.

Enerchiquer zichtbaar zonder etikette wordt Bewust Enerchiquer @work @school @home @life

#work #school #home #life

Uitgelichte berichten
Recente berichten